Villa Junior

Villa juniorit ovat 7-paikkaisia lastensuojeluyksiköitä 15-17 vuotiaille nuorille, joilla on ongelmia päihteiden kanssa. Molemmissa yksiköissä työskentelee 9 lastensuojelun ammattilaista, joilla on sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan koulutus. Villa juniorit sijaitsevat Ylöjärvellä ja Hämeenkyrössä.

Kuntoutus perustuu Villa Hockeyn malliin, jonka tulokset ovat Suomen parhaat. Runkona on viikko-ohjelma, johon kaikki nuoret osallistuvat. Keskeistä on yhteisöllisyys, lääkkeettömyys ja toiminnallisuus.

Asiakkaat voivat tulla Villa junioreihin huostaanotettuina tai avohuollon tukitoimenpiteellä. Majoitus on yhden hengen huoneissa.

Paikkatiedustelut:

Kalle Pöyskö, yksikönjohtaja
P. 050 445 0467
kalle.poysko(at)nauha.fi

Villa Junior
Parkkuuntie 209, 34320 Parkkuu.
P. 050 359 9690 ohjaajat
villajunior(at)nauha.fi

tai

Milana Mäkinen, yksikönjohtaja
P. 050 436 1169
milana.makinen(at)nauha.fi

Villa Junior 2
Maisematie 159, 39130 Hämeenkyrö
P. 050 560 2615 ohjaajat
villa.jr2(at)nauha.fi

tai

Hanna Saarinen, yksikönjohtaja
P. 050 359 9410
hanna.saarinen(at)nauha.fi

Villa Junior 3
Nordstedtintie 6,14500 Iittala
P. 050 340 4456 ohjaajat, osasto 1
P. 050 413 6416 ohjaajat, osasto 2

Osasto 1 vastaava ohjaaja Petri Kallunki P. 050 478 0474
Osasto 2 vastaava ohjaaja Mia Risberg P. 050 478 0620

Tietosuojaseloste

Villa Keikyä

Vastaanottoyksikkö

Keltintie 39
32730 Sastamala

Villa Keikyässä työskentelee moniammatillinen toiminnallinen tiimi, jossa on vahva lastensuojelun, kriisi-, päihde- ja mielenterveystyön osaaminen. Villa Keikyä tuottaa arviointi,- pysäytys- ja kuntoutuspalveluita päihteitä käyttäville 15-17-vuotiaille lapsille, palvelukokonaisuus toteutetaan asiakkaan yksilölliset erityistarpeet huomioiden. Villa Keikyään voi ohjautua kiireellisesti sijoitettu tai huostaanotettu lapsi. Lapset ovat Villa Keikyässä pääsääntöisesti 1-6kk, jonka jälkeen siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Villa Keikyässä on mahdollisuus myös lääkkeettömään katkoon. Lääkkeettömässä katkossa päihteestä vieroittaudutaan ilman päihdyttäviä ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä tai muita aineita. Villa Keikyässä työvälineenä käytettävä yhteisöllisyys on toimivin hoitomuoto kokonaisvaltaiseen riippuvuuden hoitamiseen. Toimiva vuorovaikutteisuus, vertaisryhmän tuki ja erilaiset ryhmät sekä yhdessä tekeminen mahdollistavat riippuvuuden hoidon fyysisen, psykologisen, sosiaalisen ja henkisen puolen.

Paikkatiedustelut:

Yksikönjohtaja Saana Lehtonen
P. 050 576 0190
saana.lehtonen(at)nauha.fi

Ohjaajien puhelin: 050 478 3471
Ohjaajien sähköposti: keikya.yhteinen(at)nauha.fi